Formularz reklamacji i zwrotu

Formularz Zwrotu

Formularz Reklamacyjny

FORMULARZ ZWROTU

…………………………………………

Miejscowość , data

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Adres

…………………………………………………………..

Adres e-mail

…………………………………………………………..

Telefon

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, iż na podstawie art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) odstępują od umowy zakupu następującego towaru:

………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................

……………………….……………...................................................................................................................................................................

(nazwa)

Nr zamówienia/ nr aukcji: …………………………………………………………………………….

Kwota do zwrotu: …………………….……………………………………………………………….

Nr konta: …..………………………………………………..................................................................

…............................................................

Podpis

Wypełniony formularz wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu prosimy przesłać na poniższy adres: AM Project, Zamęcin 80/1, 73-200 Choszczno, tel. 579 640 123

FORMULARZ REKLAMACJI

…………………………………………

Miejscowość , data

…………………………………………………………..

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Adres

…………………………………………………………..

Adres e-mail

…………………………………………………………..

Telefon

FORMULARZ REKLAMACYJNY

………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................

(nazwa reklamowanego towaru)

Nr zamówienia/ nr aukcji………………………………………………………………………….......

Nr paragonu/ faktury………………………………………………………………………………..…

Cena towaru…….…………………………………………………………………………………..….

Opis wad/niezgodności reklamowanego towaru……………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………....

Określenia żądania klienta/kupującego ( proszę zakreślić odpowiednie żądanie):

  1. Wymiana towaru na nowy produkt.

  2. Wymiana towaru na inny produkt.

  3. Nieodpłatna naprawa.

  4. Odstąpienie od umowy zakupu towaru oraz zwrot poniesionych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu reklamowanego towaru należy wpisać dane do zwrotu:

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………..

Nr konta: …..………………………………………………..................................................................

…............................................................

Podpis

Wypełniony formularz wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu prosimy przesłać na poniższy adres: AM Project, Zamęcin 80/1 , 73-200 Choszczno, tel. 579 640 123