Regulamin sklepu internetowego Fabryka Rozkoszy (www.fabrykarozkoszy.pl)

Rozdział I. Informacje Ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem url: www.fabrykarozkoszy.pl (dalej: „Sklep”) prowadzony przez AM Project Małgorzata Urbańczyk, NIP: 5941532022, REGON: 368429360, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Kupującym (zwanym również „Klientem”) może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu, kierowane przez AM Project do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.

 4. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 5. Towary oferowane przez AM Project za pośrednictwem Sklepu są szczegółowo określone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, cenie, materiale, z którego jest wykonany, dostępnych rozmiarach itd.

 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji konkretnie ukazanych na nich modeli.

 7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.

 8. Sklep może organizować czasowe promocje lub wyprzedaże. Realizacja zamówień w ramach tych akcji sprzedażowych następuje według kolejności składanych zamówień, do wyczerpania towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

 9. Regulamin jest dostępny w siedzibie Sklepu oraz na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na dowolnym nośniku.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie każdorazowo ogłaszana na stronach Sklepu, i będzie obowiązywać od dnia następującego po dniu jej ogłoszenia. Powyższe nie dotyczy jednak zamówień w realizacji, złożonych przez dniem modyfikacji Regulaminu.

 11. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.

 12. Materiały zawarte na stronie zawierają treści o charakterze erotycznym. Przeglądanie oferty, korzystanie z mechanizmów portalu, w szczególności składanie zamówień jest dozwolone wyłącznie dla osób pełnoletnich.

 13. Towar zawsze wysyłamy w dyskretnym opakowaniu, bez żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki.

 14. Oferta sklepu ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 15. Sklep może organizować czasowe promocje lub wyprzedaże. Realizacja zamówień w ramach tych akcji sprzedażowych następuje według kolejności składanych zamówień, do wyczerpania towaru objętego promocją lub wyprzedażą.

 16. Sklep dokłada wszelkich starań aby dostępność towarów na stronie sklepu była aktualna.  W sytuacji gdy zamówiony towar okazuje się być niedostępny, sprzedający zobowiązuje się o niezwłocznym poinformowaniu Kupującego telefonicznie lub przez e-mail.

Rozdział II. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sklep prowadzony i administrowany przez AM Project umożliwia Klientom zakup oferowanych przez AM Project towarów za pośrednictwem Internetu (zakup na odległość, poza siedzibą spółki).

 2. Klientami w rozumieniu wskazanego regulaminu, są wszystkie osoby dokonujące zamówienia w Sklepie za pomocą strony internetowej Sklepu, poprzez e-mail, jak również telefonicznie.

 3. Zamówienie poprzez stronę internetową sklepu oraz e-mail mogą być składane 24h/dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (zakupy bez rejestracji).

 5. Zamówienie jest uznane za poprawne i jeżeli Klient umieści w nim prawidłowo dane adresowe, numer telefonu oraz e-mail. Jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, Sklep skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt okaże się niemożliwy lub nieskuteczny, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia.

 6. Po złożeniu skutecznego zamówienia, Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na e-mail o przyjęciu zamówienia.

 7. Przyjęcie rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się w przypadku płatności przelewem bankowym, po zaksięgowaniu środków na koncie. W przypadku płatności przez system PayU, po otrzymaniu potwierdzenia o poprawnej autoryzacji płatności, natomiast w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”, po złożeniu zamówienia.

 8. Zamówienie jest realizowane kiedy zamówione przez Klienta produkty znajdują się na stanie magazynu sklepu lub istnieje możliwość ich sprowadzenia.

 9. W celu złożenia poprawnego zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez wybór opcji „dodaj do koszyka”

 10. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia tylko i wyłącznie przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W celu rezygnacji z zamówienia Klient winien jest bezzwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym albo drogą mailową za potwierdzeniem odczytu maila. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 10 w zdaniach poprzedzającym, nie uchybia uprawnieniom Klienta do odstąpienia od umowy stosownie do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Rozdział III. Formy płatności

 1. Płatność za towar, obejmująca także koszty jego dostawy, może być dokonana przez Klienta w następujący sposób:

  a) Płatność na rachunek bankowy AM Project - 02 1020 4867 0000 1602 0156 8211 (przed wysyłką towarów)

  b) Płatność elektroniczna – PayU (przed wysyłką towarów)

  c) Płatność za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika (w chwili odbioru towarów).

 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu.

 3. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie podawana na stronie sklepu i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W przypadku Klientów będących konsumentami, cena zakupu towaru nie ulegnie zmianie od chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Wszystkie ceny wskazywane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają VAT).

 5. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

  a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,

  b) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych;

  c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 6. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego AM Project.

 7. AM Project może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez AM Project jako przyjęte do realizacji, po spełnieniu wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności. Wszelkie dodatkowe zastrzeżenia, zmieniające podstawowe warunki i formy płatności, winny być poczynione w formie pisemnej. Za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e – mail oraz faks.

 8. Wykluczone jest ustanawianie na nabytych towarach zastawu oraz innych obciążeń przed zapłatą całości ceny sprzedaży. AM Project zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży aż do uiszczenia przez Klienta ceny towaru w całości.

 9. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon, bądź na życzenie klienta faktura vat.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, które zostały zakupione w sytuacji kiedy ich cena jest nieprawidłowa tj. niższa jak cena zakupu przez sprzedającego. W takiej sytuacji sprzedający ma obowiązek o niezwłocznym poinformowaniu o zaistniałej sytuacji kupującego, a kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu.

Rozdział IV. Dostawa

 1. Dostawa towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu realizowana jest przesyłką we współpracy z wybranymi przez AM Project firmami kurierskimi. AM Project zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej także po złożeniu zamówienia przez Kupującego, co nie wpływa na wysokość ustalonych uprzednio z Klientem kosztów dostawy.

 2. Zamówione towary dostarczane są tylko na terenie Polski.

 3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, lub podany drogą e-mail, sms lub telefonicznie.

 4. Koszty oraz formy wysyłki są różne i naliczane są w zależności od wyboru przez klienta sposobu płatności oraz dostawy.

 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony firmy dostarczającej towar.

 6. Produkty, które są na stanie magazynowym sklepu wysyłane są w ciagu 24h od chwili złożenia zamówienia.

 7. W ofercie Sklepu są także produkty, które sprowadzane są po dokonaniu zamówienia przez klienta, więc ich czas dostawy jest wydłużony.

 8. Jeśli Klient zamawia większą liczbę produktów, czas wysyłki całego zamówienia jest dopasowany do produktu o najdłuższym czasie wysyłki. Zamówienia można realizować etapami - w tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sklepem lub wpisać odpowiednią adnotację w uwagach do zamówienia.

 9. Kupujący, podczas odbioru towaru od przewoźnika, ma obowiązek dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru, a także zgłoszenia przy odbiorze wszelkich wad.

 10. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

  a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera;

  b) złożenia u Kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u Kuriera, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie;

  c) poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie pisemnej; za formę równoważną formie pisemnej uważa się formę wiadomości e-mail oraz faksu.

 11. Kupującemu, który nie odbiera towaru w terminie, AM Project ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin odbioru. Po jego bezskutecznym upływie Sklep może wystawić korektę dokumentu sprzedaży bez powiadamiania Kupującego oraz może swobodnie dysponować towarem. Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które AM Project poniósł w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru bądź brakiem jego odbioru.

Rozdział V. Gwarancja, niezgodność towaru z umową. Reklamacje.

 1. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Dostawa rzeczy wolnych od wad stanowi obowiązek sprzedającego w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu cywilnego).

 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu wady fizycznej rzeczy, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady fizyczne. Roszczenia z rękojmi wygasają w terminie 1 roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

 3. W celu skorzystania ze świadczeń reklamacyjnych na zasadach i warunkach określonych niniejszym Regulaminem należy zachować dowód zakupu towaru oraz załączyć wskazany dokument do reklamowanego towaru.

 4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi AM Project o wadzie bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej wykrycia.

 5. W ramach świadczeń gwarancyjnych, AM Project zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad – według swojego uznania – wyłącznie jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących bezpośrednio w sprzedanym towarze, a ujawnią się w ciągu terminu gwarancji jakości wskazanego w pkt. 2 powyżej.

 6. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia wady fizycznej, powstałej podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego. Na skutek złożonej reklamacji, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej lub nr telefonu komórkowego potwierdzenie przyjęcia reklamacji. O dalszych krokach postępowania w przypadku zgłoszonej reklamacji Klient informowany jest na bieżąco przez AM Project za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź przez wiadomości SMS. Powyższa procedura ułatwi skuteczne dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

 7. Klient winien przesłać zakwestionowany towar Sprzedającemu, wraz z dowodem zakupu na adres:

  AM Project

  Zamęcin 80/1

  73-200 Choszczno

 8. Do skutecznego zgłoszenia reklamacji konieczne jest każdorazowe przesłanie Am Project przez Klienta reklamowanego towaru. Samo zgłoszenie reklamacji wraz z przesłaniem formularza reklamacyjnego nie jest wystarczające, by rozpoznać zgłaszaną reklamację - reklamacje będą rozpoznawane dopiero po dokonaniu przez AM Project oględzin reklamowanego towaru.

 9. Kupujący winien sporządzić i wprowadzić do formularza reklamacyjnego opis wady objętej reklamacją.

 10. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego bądź producenta towaru lub z tytułu niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego za pośrednictwem wybranego przewoźnika.

 11. AM Project nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 12. Reklamacje rozpatrywane są przez AM Project w poniższych terminach: 
  a) Pomyłki w cenie – w terminie 5 dni od daty skutecznego złożenia reklamacji; 
  b) Wszelkie pozostałe zgłoszenia reklamacyjne – w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do AM Project reklamowanego produktu.

 13. W przypadku nieuwzględnieniu roszczeń reklamacyjnych, towar zostanie odesłany Klientowi na koszt sprzedawcy wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 14. Formularz reklamacyjny dostępny jest w zakładce „Zwroty i reklamacje”.

Rozdział VI. Zwrot towaru

 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Klientów, którym przysługuje status konsumenta w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Zgodnie z art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 w/w ustawy. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną (za pośrednictwem Sklepu bądź w formie wiadomości email).

 3. W przypadku, upływu 14-dniowego terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 2 powyżej, konsument może zrealizować prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty wydania towaru bez podania przyczyny, jednakże będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów zwrotu towaru.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić AM Project zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą (nieprzekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz oświadczenie o odstąpieniu. Koszt oraz ryzyko zwrotu towaru ponosi Kupujący.

 5. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, AM Project zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy AM Project zwróci Kupującemu jego świadczenia w stanie niezmienionym nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.

 6. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.

 7. Zwrot towaru Am Project powinien nastąpić na adres: AM Project, Zamęcin 80/1, 73-200 Choszczno (osobiście bądź przesyłką pocztową lub kurierską).

 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 9. Formularz zwrotu dostępny jest w zakładce „Zwroty i rekalmacje”.

Rozdział IX. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez AM Project jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.

 2. Powierzone AM Project dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:

  a) w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres;

  b) pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym;

  c) gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

  d) gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  e) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 3. Powierzone AM Project dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu (zaznaczenie właściwego pola z akceptacją zapisu do newslettera przy składaniu zamówienia).

 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych

 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia poprzez Sklep internetowy (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) jest uzależnione od akceptacji niniejszego Regulaminu – do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja treści tego Regulaminu. Akceptacja ta następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola przy składaniu zamówienia.

 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 4. AM Project zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 5. Do umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu stosuje się przepisy prawa polskiego. Umowy zawierane są w języku polskim.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.